Omdat u bij EE-atWork minimaal één van ons "koopt", lijkt het niet meer als redelijk dat we ook een aantal gegevens over onszelf prijsgeven. We doen dat in de vorm van onze CV´s.